INTEGRACJA BILATERALNA

mgr Katarzyna Nowicka, mgr Tomasz Piątek

Integracja bilateralna jest to umiejętność koordynacji i współpracy obu stron ciała ( góra- dół, przód-tył, lewo-prawo). Uzależniona jest ona od pracy mózgu. W wieku szkolnym mózg powinien osiągnąć już dominacje półkulową i specjalizację funkcji. Szybkość tego procesu jest uzależniona od tempa mielinizacji połączeń korowych
i międzypółkulowych.

 Symptomami zaburzeń integracji bilateralnej są:

 • zaburzona koordynacja obustronna – widoczna podczas łapania piłki, krążenia rąk, tułowia, wykonywania pajacyków
 • trudności z rozróżnianiem stron ciała
 • problem z przekraczaniem linii środkowej ciała
 • niewykształcona lateralizacja
 • niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (np. kopanie piłki w ruchu, łapanie piłki po koźle)
 • często towarzyszą zaburzeniom posturalno-ocznym

Stosowanie  ćwiczeń dwustronnej integracji dostarcza centralnemu ośrodkowi nerwowemu dziecka bodźców, które można porównać do doświadczeń uzyskiwanych przez niemowlęta w pierwszym roku życia (związane z plastycznością mózgu).

 Stosowanie ćwiczeń poprawia u dziecka:

 • świadomość ciała
 • równowagę statyczną i dynamiczną
 • kontrolę postawy
 • współpracę między półkulową
 • współpracę obu stron ciała, a tym samym koordynację ruchową
 • poczucie kierunku, planowanie ruchu i sekwencyjność
 • automatyzację ruchu
 • zdolności fizyczne, poznawcze, percepcyjne, uwagę i pamięć

Terapia odbywa się zarówno indywidualnie jak i grupowo (w grupie przedszkolnej lub szkolnej).