NEUROLOGOPEDA

mgr Magdalena Pohl,

jest absolwentką Filologii Polskiej i Logopedycznych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej, Logopedia). Ukończyła również podyplomowe studia doskonalące z zakresu Neurologopedii. Zajmuje się terapią dzieci głównie z opóźnionym rozwojem mowy, zespołami genetycznymi, spektrum autyzmu, dysleksją, wadami wymowy, ale także z problemami z karmieniem. Jest nauczycielem języka polskiego.
Praca z najmłodszymi daje jej dużo radości i satysfakcji, ponieważ dzieci pięknie i szczerze przeżywają każdy sukces (…)

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – Pomóż”.

Janusz Korczak.

 

 


PODSTAWOWE KURSY I SZKOLENIA

Kinesiotaping w logopedii, (Centrum Szkoleń Cognitus), 2018
Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej, (Centrum Szkoleń Cognitus), 2018
Trening karmienia logopedycznego, (Centrum Szkoleń Cognitus), 2018
Karmienie terapeutyczne Human Touch, (Monika Habik, Bydgoszcz), 2018
Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście, (prowadząca dr n.o zdr. Mirosława Rządzka), 2018
Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,
(Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka CALI MALI), 2018
Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
(Mega Szkolenia POZNAŃ), 2017
Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń DISCURSO), 2017
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (Centrum Metody Krakowskiej), 2017
Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie (J. Panasiuk), 2017
Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0-2 r. ż. (M. Łukaszewska-Choruży, Poznań), 2016
Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna (M. Rządzka, Poznań), 2016
Metody pracy z dzieckiem z autyzmem (M. Piszczek, Poznań), 2016
Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Poziom zaawansowany (B. Kaczmarek, Poznań), 2016
Autyzm w szkole (Fundacja „Na niebiesko”, Poznań), 2016
Muzyka i Zabawa w Makatonie (D. Czernek, Poznań), 2015
Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Poziom podstawowy (B. Kaczmarek, Poznań), 2015
Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne (E. Małachowska, M. Twardo, Poznań), 2014