NEUROLOGOPEDIA

mgr Małgorzata Dziendziura

https://neurologopeda-mdz.pl/

Neurologopeda. Ukończyła studia z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Pracuje jako neurologopeda w Poradni Logopedycznej oraz Ośrodku Dziennej Rehabilitacji dla dzieci w GPSK przy ulicy Polnej, a także na oddziałach onkologicznych Kliniki Onkologii Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu. W ramach współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi stworzyła publikację „Wsparcie neurologopedyczne dla dzieci leczonych onkologicznie”. Pracuje głównie z dziećmi z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami w funkcjach pokarmowych, opóźnionym rozwojem mowy. Drugim kierunkiem zainteresowań jest gerontologopedia. Współpracując z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera była pomysłodawczynią i prowadzącą  „Warsztatów stymulujących pracę mózgu” dla osób zagrożonych chorobą otępienną, a dla osób chorych opracowała „Zapamiętnik” – dziennik wspierający pamięć.

KONFERENCJE I SZKOLENIA:

2020     Anatomia głowy i twarzoczaszki w neurologopedii – dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska

2020     Niemowlak u logopedy II MIOBOBO – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne – dr M.Machoś

2020    Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej – dr M.Machoś

2018     Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji Centrum Nauki o Laktacji

2017     METODA WERBO-TONALNA CZ.1 – dr A. Prożych

2016     SEMINARIUM INFORMACYJNE: OROFACJALNA TERAPIA REGULACYJNA – Stowarzyszenie Castillo              Moralesa w Polsce

2016     OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE – prof. M. Pąchalska

2016     KURS Z ZAKRESU OPIEKI, STYMULACJI I TERAPIIROZWOJOWEJ NA ODDZIAŁAŁCH   NEONATOLOGICZNYCH – Instytut Edukacji Grupy Neomedic

2016     KURS INSTRUKTORSKI MASAŻU SHANTALA DLA NIEMOWLĄT – Polska Szkoła Masażu Shantala

2016     PROBLEMATYKA WCZESNEJ INTERWENCJI  I ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁYCH  DZIECI – IMiD

2016     TERAPIA MIOFUNKCJONALNA WG. ANITY KITTEL – mgr Barbara Paradowska (terapeuta Castillo Moralesa i terapii miofunkcjonalnej)

2015     WSPARCIE WCZEŚNIAKA I DZIECKA ZAGROŻONEGO – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika           Neonatologii, Gdańsk (K. Padula – neurologopeda, terapeuta NDT BOBATH, M. Boberski – fizjoterapeuta NDT BOBATH)

2015     DYSFAGIA W TEORII I PRAKTYCE – konferencja organizowana jest przez WS Uni -Terra w    Poznaniu oraz Katedrę i Klinikę Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2015     FUNKCJE MOTORYCZNE NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH (oddychanie, połykanie,               przyjmowanie pokarmu) W DIAGNOZIE, TERAPII I PROFILAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ – dr A.             Banaszkiewicz

2015     PROBLEMY POZNAWCZE DZIECI DWUJĘCZYNYCH. DIAGNOZA I TERAPIA – dr. M. Błasiak-Tytuła

2015     TERAPIA DZIECI I ERGOTERAPIA W PEDIATRII ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ             PSYCHOMOTORYCZNY DZIECI Z GRUPY RYZYKA – dr T. Kaczan (terapeuta Castillo Moralesa,      ergoterapeuta)

2015     KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA KORP -standaryzowane narzędzie do    diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1. m.ż.  do  9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci.   – A. Bogacz-Rybczak, E. Bogacz

2015     PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI MAKATON I stopień – B.B. Kaczmarek, Poznań

2014     DIAGNOSTYKA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA ZABURZEŃ FUNKCJI ORALNYCH ZWIĄZANYCH Z       POBOREM POKARMU I NADAWANIEM MOWY – Aleksandra Łada (neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT – Senior Tutor NDT ), Wrocław

2014     TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO-TWARZOWYCH – dr Anna Regner (terapeuta Castillo Moralesa)

2014     USTNA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA W KARMIENIU I ŻYWIENIU DZIECKA. STRATEGIE LECZENIA WEDŁUG MARSHA D. KLEIN I TRACY A. DELANEY – dr Marta Szmaj

2014     DYSFAGIA – OBJAW ZABURZEŃ KARMIENIA, JEDZENIA I POŁYKANIA – dr Marta Szmaj

2014     STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH. USPRAWNIANIE PRACY LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU – dr Marta Korendo

2013     ZABURZENIA POŁYKANIA U DZIECI I DOROSŁYCH. USPRAWNIANIE  – mgr Mira Rządzka

2013     EEG BIOFEEDBACK I stopień – mgr Dariusz Tuchowski

2012     KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA „BRAIN GYM” P.DENNISONA I G.DENNISON – Alfreda Rumińska

2012     BUDOWANIE SYSTEMU JĘZYKOWEGO DZIECI Z AFAZJĄ DZIECIĘCĄ – prof. Jagoda Cieszyńska