FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA

dr Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk

Jestem fizjoterapeutką, absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunku fizjoterapia.
Sześć lat po uzyskaniu tytułu magistra obroniłam pracę doktorską. Obecnie jestem członkiem zespołu dydaktycznego w Instytucie Filologii Polskiej, specjalność Logopedia na UAM. Do 2015 roku byłam adiunktem w Katedrze Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF w Poznaniu.
Moją pasją zawodową jest studiowanie rozwoju i zachowań dziecka od pierwszych chwil życia. W pełniejszym zrozumieniu i analizie tych relacji pomaga mi trójka moich wspaniałych dzieci, dzięki którym zrozumiałam jak wspaniałe może być macierzyństwo, pomimo wielu różnych trudności.

 

PODSTAWOWE KURSY I SZKOLENIA

Diagnostyka metodą Prechtla (kurs certyfikowany)
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (kurs certyfikowany)
Kurs Integracji Sensorycznej I i II (Certyfikat Terapeuty SI)
Pomóż mi zrobić to samemu (warsztaty wprowadzające do pedagogiki Montessori)
Karmienie dziecka z MPD (szkolenie praktyczne)
Kinästhetik für Gesundheitsberufe, Kinästhetik nauka ruchu z komunikacją w tle
NDT Bobath Baby Advance, Wczesna diagnostyka oraz terapia niemowląt i małych dzieci w koncepcji NDT Bobath (certyfikat EBTA)
NDT Bobath Advance, Analiza chodu i związane z nim zaburzenia, terapia po leczeniu toksyną botulinową, SDR, pompa baklofenowa oraz interwencje chirurgiczne (certyfikat EBTA)
NDT Bobath Baby, Diagnozowanie i terapia neurorozwojowa niemowląt (certyfikat EBTA)
NDT Bobath, Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji (warsztaty)
NDT Bobath, Terapia neurorozwojowa dziecka z hipotonią (warsztaty)
NDT Bobath (kurs podstawowy, Certyfikat Terapeuty NDT Bobath)
Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha
PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (kurs podstawowy)
Kurs Art-Kinesiology, Twórcze rysowanie i gimnastyka mózgu: wsparcie rozwoju i integracji osobowości
Instruktor Tańca Sportowego
Kurs Techniki Energizacji Mięśni cz I i II
Kurs masażu klasycznego, Integration of Dynamic and Postural Reflexes into the Whole Body Movement System (tytuł masażysty)
Kurs Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona (I-st i II-nd)

KONFERENCJE I SYMPOZJA MIĘDZYNARODOWE ORAZ KRAJOWE

Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna (Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa), Poznań 2017
Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą dziecka
, Bydgoszcz 2014
Wczesna interwencja dziecka z deficytami rozwojowymi (konferencja szkoleniowa), Lubsko 2014
7-th Forum of European Neuroscience, Amsterdam, Holandia 2010
I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska, Warszawa 2009
Forum Neurologii Dziecięcej, Poznań 2009
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Neurobiologicznego, Warszawa 2009
16-th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine: From cell to Society, Brugge, Belgia 2008
8-th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Kraków 2008
12-th Annual Congress of the European College of Sport Science, Jyväskylä, Finlandia 2007
5-th Forum of European Neuroscience, Vienna, Austria 2006
5-th International Conference on Strength Training Strength training for Sport Health, Ageing and Rehabilitation Odense, Dania 2006
Optymalne metody wykorzystania ruchu w wychowaniu i terapii dzieci niepełnosprawnych (konferencja naukowa), Poznań 2003

JESTEM CZŁONKIEM

Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath
Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej
European College of Sport Science
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością “Potrafię Więcej”