FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA

dr Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk, mgr Katarzyna Sipko

 

dr Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk

Jestem fizjoterapeutką, absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunku fizjoterapia.
Sześć lat po uzyskaniu tytułu magistra obroniłam pracę doktorską. Obecnie jestem członkiem zespołu dydaktycznego w Instytucie Filologii Polskiej, specjalność Logopedia na UAM. Do 2015 roku byłam adiunktem w Katedrze Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF w Poznaniu.
Moją pasją zawodową jest studiowanie rozwoju i zachowań dziecka od pierwszych chwil życia. W pełniejszym zrozumieniu i analizie tych relacji pomagają mi moi dwaj kochani synowie, dzięki którym zrozumiałam jak wspaniałe może być macierzyństwo, pomimo wielu różnych trudności.

 

PODSTAWOWE KURSY I SZKOLENIA

Diagnostyka metodą Prechtla (kurs certyfikowany)
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (kurs certyfikowany)
Kurs Integracji Sensorycznej I i II (Certyfikat Terapeuty SI)
Pomóż mi zrobić to samemu (warsztaty wprowadzające do pedagogiki Montessori)
Karmienie dziecka z MPD (szkolenie praktyczne)
Kinästhetik für Gesundheitsberufe, Kinästhetik nauka ruchu z komunikacją w tle
NDT Bobath Baby Advance, Wczesna diagnostyka oraz terapia niemowląt i małych dzieci w koncepcji NDT Bobath (certyfikat EBTA)
NDT Bobath Advance, Analiza chodu i związane z nim zaburzenia, terapia po leczeniu toksyną botulinową, SDR, pompa baklofenowa oraz interwencje chirurgiczne (certyfikat EBTA)
NDT Bobath Baby, Diagnozowanie i terapia neurorozwojowa niemowląt (certyfikat EBTA)
NDT Bobath, Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji (warsztaty)
NDT Bobath, Terapia neurorozwojowa dziecka z hipotonią (warsztaty)
NDT Bobath (kurs podstawowy, Certyfikat Terapeuty NDT Bobath)
Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha
PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (kurs podstawowy)
Kurs Art-Kinesiology, Twórcze rysowanie i gimnastyka mózgu: wsparcie rozwoju i integracji osobowości
Instruktor Tańca Sportowego
Kurs Techniki Energizacji Mięśni cz I i II
Kurs masażu klasycznego, Integration of Dynamic and Postural Reflexes into the Whole Body Movement System (tytuł masażysty)
Kurs Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona (I-st i II-nd)

KONFERENCJE I SYMPOZJA MIĘDZYNARODOWE ORAZ KRAJOWE

Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna (Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa), Poznań 2017
Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą dziecka
, Bydgoszcz 2014
Wczesna interwencja dziecka z deficytami rozwojowymi (konferencja szkoleniowa), Lubsko 2014
7-th Forum of European Neuroscience, Amsterdam, Holandia 2010
I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska, Warszawa 2009
Forum Neurologii Dziecięcej, Poznań 2009
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Neurobiologicznego, Warszawa 2009
16-th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine: From cell to Society, Brugge, Belgia 2008
8-th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Kraków 2008
12-th Annual Congress of the European College of Sport Science, Jyväskylä, Finlandia 2007
5-th Forum of European Neuroscience, Vienna, Austria 2006
5-th International Conference on Strength Training Strength training for Sport Health, Ageing and Rehabilitation Odense, Dania 2006
Optymalne metody wykorzystania ruchu w wychowaniu i terapii dzieci niepełnosprawnych (konferencja naukowa), Poznań 2003

JESTEM CZŁONKIEM

Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath
Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej
European College of Sport Science
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością “Potrafię Więcej”

 

mgr Katarzyna Sipko,   

ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medyczny im. Karola Marcinkowskiego na kierunku fizjoterapia w Poznaniu. Jestem również absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierunek Fizjoterapia (studia licencjackie)Interesuję się terapią pediatryczną oraz wspomaganiem rozwoju dziecka.

KURSY i PRAKTYKA ZAWODOWA

Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy, (Gdańsk 2018) Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0-24 miesięcy (Kraków 2018)
Maes Therapy – Movement Analysis and Education Strategies (Poznań 2018)
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży, Poznań 2017
Aktywność fizyczna kobiet w połogu, Poznań 2017
Klinika Kardiochirurgii, Samodzielny Publiczny  Szpital  Kliniczny Nr 2 PUM – Szczecin 2014-2016,
Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  Nr 1 PUM  im. prof. Tadeusza Sokołowskiego –  Szczecin  2016
Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  Nr 1 PUM  im. prof. Tadeusza Sokołowskiego – Szczecin 2016
Centrum Rehabilitacji Tęcza – Poznań 2017,
Klinika Ginekologii Operacyjnej, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2018