W dniu 2 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa “Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna” pod patronatem JM Rektora UMP prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego. Organizatorem wydarzenia była Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego […]

Read More