NEUROLOGOPEDA I LOGOPEDA DLA DZIECI

mgr Magdalena Pohl, NEUROLOGOPEDA

jest  absolwentką Filologii Polskiej i Logopedycznych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej, Logopeda). Ukończyła również podyplomowe studia doskonalące z zakresu Neurologopedii. Zajmuje się terapią dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (głównie z orm, zespołami genetycznymi, mpd, spektrum autyzmu, dysleksją). Jest nauczycielem  języka polskiego.
Praca z najmłodszymi daje jej dużo radości i satysfakcji, ponieważ dzieci pięknie i szczerze przeżywają każdy sukces(…)

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – Pomóż”.
Janusz Korczak.

PODSTAWOWE KURSY I SZKOLENIA

 

Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne (Mega Szkolenia POZNAŃ), 2017
Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń DISCURSO), 2017
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (Centrum Metody Krakowskiej), 2017
Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie (J. Panasiuk), 2017
Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole (Specjalistyczne centrum edukacji EDU-MACH), 2017
Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0-2 r. ż. (M. Łukaszewska-Choruży, Poznań), 2016
Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna (M. Rządzka, Poznań), 2016
Metody pracy z dzieckiem z autyzmem (M. Piszczek, Poznań), 2016
Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Poziom zaawansowany (B. Kaczmarek, Poznań), 2016
Autyzm w szkole (Fundacja „Na niebiesko”, Poznań), 2016
Muzyka i Zabawa w Makatonie (D. Czernek, Poznań), 2015
Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Poziom podstawowy (B. Kaczmarek, Poznań), 2015
Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne (E. Małachowska, M. Twardo, Poznań), 2014

 

Aleksandra Małofiej, LOGOPEDA

jest nauczycielem-logopedą, studentką studiów magisterskich kierunek Filologia Polska ze specjalizacją logopedyczną. Zajmuje się terapią dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Doskonali swoje umiejętności w zakresie nauki karmienia. Interesuje się alternatywnymi sposobami komunikacji.
W przyszłości chce zostać neurologopedą i terapeutą AAC.

PODSTAWOWE KURSY I SZKOLENIA

 

Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Poziom podstawowy (B. Kaczmarek, Poznań), 2017
Porozumiewam się, więc jestem (Stowarzyszenie „Na Tak”, Poznań), 2017
Mózg – język – komunikacja (UAM, Poznań), 2016